Vi sender samme dag, når du bestiller før 14:00 på virkedager

Skriv inn søkeord...

Søker...

Ingen produkter samsvarer med søket ditt.

  1. Forside
  2. Hvorfor tiltrekkes motsatte poler?

Hvorfor tiltrekkes motsatte poler?

Alle magneter har en nord- og en sydpol. For å få magneter til å tiltrekker hverandre, skal du sørge for å peke de motsatte polene til magnetene mot hverandre. Dvs. nord mot sør og omvendt.

Den enkleste måten er å forklare de, er med et kompass: nålen peker alltid nordover, uansett hvordan du snur og vender på kompasset, og for å finne nordover, vrir du hjulet slik at pilen peker mot N. Hvis nålen snurrer rundt eller hele tiden er på samme sted, er kompasset ditt ødelagt, ettersom nålen skal peke mot nordpolen og ikke rundt med kompasset.

Det er litt det samme med magneter. De peker sannsynligvis ikke mot jordens nordpol, men de har alltid en nordpol i den ene, og en sydpol i den andre enden, uansett hvordan du snur og vender på dem. Retningen deres endres ikke av at du snur dem. Og hvis du vil sette 2 magneter sammen, skal de ha nord og syd i samme retning. Det får de kun hvis du setter nord mot syd og omvendt. Med andre ord, vil du få én nordlig retning, og én sørlig retning på den sammensatte magneten som er dannes av alle magnetene som som settes sammen mot hverandre.

Litt innviklet å beskrive, men vi håper det gir mening. Det er viktig for oss å gjøre magnetisme forståelig for alle, fordi man kan gjøre så mye med magneter, og vårt mål er å gjøre den mindre teknisk og mer tilgjengelig, slik at flere tør å kaste seg ut i magnetiske prosjekter.

Hvordan oppnå frastøtning: Nord til nord eller sør til sør vil føre til at magnetene frastøter hverandre. Du kan lese mye mer om dette i vår FAQ om frastøtende magneter.

Alle produkter - Hvorfor tiltrekkes motsatte poler?

En enkel måte å sikre at du setter sammen magneter riktig når du f.eks. skal bygge med magneter eller lage magnetlåser til kjøkkenskap, er å merke magnetene med en tusj eller lignende. Det har ikke så mye å si om det er nord- eller sydpolen som får merket ... du må bare sørge for at du får de motsatte polene til å peke mot hverandre, for å oppnå tiltrekning.

Du kan merke magnetene med tusj

Den enkleste måten er å sette dem oppå hverandre og merke en om gangen ved å sette en prikk på toppmagneten, ta den av og merke den neste som er øverst, osv.

Aksialt magnetiserte magneter

Magneter med aksial magnetisme har polene i endene/flatene. Hvis du legger dem oppå hverandre og plasserer dem på bordet, vil den samme pol vende oppover, selv om du fjerner en magnet. Så, hvis du merker magneten din øverst, er det bare å sette et merke, fjerne en magnet og merke den neste ... og fortsette til du har merket alle.

Hvis du i stedet plasserer de mot hverandre side om side, vil du få magneter med forskjellige poler som peker oppover fordi magnetismen skiller seg midtveis på magnetene, og siden de også å tiltrekkes motsatt fra siden, vil du få alternerende nord og sydpoler som peker oppover.

Denne tegningen viser hvordan du setter sammen magneter. Og den røde og grønne fargen viser fordelingen av polene.

Du kan sette magnetene sammen på denne måden

Diametralt magnetiserte magneter

Magneter med diametral magnetisme har polene i sidene. Dvs. de tiltrekkes best av hverandre fra siden, og dermed med de samme polene i endene. Så merking av diametralt magnetiserte magneter må gjøres i sidene, ettersom polene peker i samme retning i sidene.

Den eneste forskjellen fra tegningen ovenfor er at grensen mellom nord og sør går loddrett gjennom magneten.