Vi sender samme dag, når du bestiller før 14:00 på virkedager

Skriv inn søkeord...

Søker...

Ingen produkter samsvarer med søket ditt.

  1. Forside

Sikkerhet: Neodymmagneter

Sikkerhetsinfo om supermagneter: Husk å lese informasjonen vår om trygg håndtering av supermagneter (neodymmagneter) før du kjøper magneter og bruker dem.

Fare for personskade

Magnetene har en veldig sterk tiltrekningskraft. Uforsiktig bruk kan føre til blåmerker på huden eller skade på fingrene. Magnetene kan gå i stykker ved kraftige støt og kollisjoner.

Fare for svelging

Magneter er ikke leker. Må oppbevares utilgjengelig for barn og dyr. Hvis du svelger magneter, kan magnetene sitte fast i luftveiene eller andre steder i kroppen og forårsake store komplikasjoner. Ved svelging: kontakt en lege umiddelbart.

Fare for elektrisk støt

Magneter er laget av metall og kan lede strøm. Magnetene må ikke komme i kontakt med strøm, inkludert stikkontakter, da det kan gi elektrisk støt.

Pacemakere

Magnetene kan påvirke pacemakere og implanterte hjertedefibrillatorer. I verste fall kan en pacemaker gå i testmodus og forårsake kvalme og sykdom. En hjertedefibrillator kan slutte å virke. Hvis du bruker disse enhetene, må du holde tilstrekkelig avstand til magneter. Advar også andre som bruker disse enhetene om ikke å komme for nær magnetene.

Overbelastning

Bruk bare magneter til den belastning, som er oppgitt under hver produktbeskrivelse på www.magnordic.com. Overbelastning av magneter kan føre til at magnetene løsner fra den magnetiske overflaten de henger fast i. Fallende gjenstander kan føre til alvorlige skader. Obs! Den angitte belastningen under hvert produktark på www.magnordic.com, gjelder kun ved riktig bruk av magnetene. Ikke bruk magneter på steder der personer kan bli skadet ved sviktende magnetkraft eller lignende.

Fare for splinter

Kolliderende magneter kan sprekke og forårsake splinter som kan skytes flere meter unna og forårsake skade på øyne og kropp. Unngå at magneter kolliderer, bruk vernebriller når du håndterer større magneter og sørg for at personer i nærheten også er beskyttet eller holder seg på sikker avstand.

Kraftig magnetfelt

Magnetene har et kraftig magnetfelt med en stor rekkevidde. De kan skade TV-er, datamaskiner, harddisker, kredittkort/medlemskort/bensinkort, mekaniske klokker, høreapparater, høyttalere og lignende under direkte eller nær kontanter. Unngå derfor kontakt med disse enhetene.

Nikkelallergi

Mange supermagneter har belegg som inneholder nikkel, et såkalt "nikkelbelegg". Det fremgår i varebeskrivelsen under hvert varekort. Noen mennesker reagerer allergisk når de kommer i kontakt med nikkel. Nikkelallergi kan forekomme/utvikle seg ved varig kontakt med nikkelbelagte gjenstander. Unngå derfor langvarig hudkontakt med nikkelbelagte magneter. Unngå direkte kontakt med magnetene, hvis du allerede har nikkelallergi.

Innendørs bruk av magneter

Bruk bare magneter i tørt vær innendørs eller beskytt dem ordentlig mot miljøpåvirkninger og unngå skader på belegget. Ikke fjern belegget på magnetene, da ubehandlede magneter oksiderer raskt og oppløses. De fleste powemagneter har et nikkel-kobber-nikkelbelegg for å beskytte dem mot uønsket nedbrytning (korrosjon). Belegget gir en viss beskyttelse mot korrosjon, men belegget er ikke robust nok til varig utendørs bruk.

Temperaturpåvirkning

Supermagneter tåler bare en begrenset maksimumstemperatur. De fleste av våre magneter mister permanent noe av magnetkraften ved en temperaturer rundt 80°C. Bruk derfor ikke magneter på steder hvor de blir utsatt for ekstrem varme. Og, hvis du bruker klister på magnetene (lim osv.), bør det ikke herdes med varm luft.

Påvirkning på mennesker

For øyeblikket, med den kunnskapen man har om magneter, er det ikke funnet noen målbar positiv eller negativ effekt på mennesker. Det er usannsynlig at permanente magneter utgjør en helserisiko, men dette kan ikke utelukkes fullstendig. Så for din egen sikkerhet, bør du unngå konstant kontakt med magneter.

Kollisjon av magneter

De fleste supermagneter har et tynt belegg av nikkel/kobber/nikkel for å beskytte dem mot naturlig slitasje. Dette belegget kan splintre eller sprekke ved kollisjoner (sammenstøt) eller stort trykk. Da blir magnetene sårbare for miljøpåvirkninger som fuktighet, og de kan oksidere. Skill magnetene med et stykke papp eller lignende når du oppbevarer dem. De store superrmagnetene har medfølgende skillevegger i plast, som kan gjenbrukes til oppbevaring. Unngå kollisjoner med magneter samt gjentatt mekanisk eksponering (f.eks. slag).

Fare ved bearbeiding

Ved bearbeiding av magneter, som boring kan borestøv lett antennes. Unngå bearbeiding av magnetene, eller bruk spesialverktøy og tilstrekkelig kjølevann.

Mekanisk behandling

Magneter er skjøre, varmefølsomme og de oksiderer lett. Unngå derfor å bruke feil verktøy hvis du skal bore eller sage i en magnet, da magneten kan gå i stykker. Høye temperaturer kan de-magnetisere magneten. Magneten vil oksidere og smuldre på grunn av skadet belegg. Unngå derfor å behandle magneter hvis du ikke har det nødvendige utstyret og/eller den nødvendige erfaringen. Sørg heller for å kjøpe magneter i riktig størrelse, i stedet for å måtte endre form eller størrelse etterpå.

Flytransport

Magnetfelt fra feilpakkede magneter kan påvirke flyets navigasjonsenheter. I verste fall kan dette føre til en ulykke. Frakt av magneter med lufttransport må derfor gjøres i en emballasje med tilstrekkelig magnetisk avskjerming. Se de gjeldende forskriftene - kontakt flyselskapet før utsendelse.

Annen transport

Magnetfelt fra feilpakkede magneter kan påvirke og forårsake forstyrrelser i sorteringsmaskiner samt skade skjøre gjenstander i andre pakker. Frakt av magneter må derfor gjøres i emballasje med tilstrekkelig magnetisk avskjerming. Bruk f.eks. en stor eske og plasser magneter i midten omgitt av mye pakkefyll. Plasser magnetene i pakken, sånn at magnetfeltene nøytraliserer hverandre. Det er strengere regler for flyfrakt: Se "flytransport".

KONTAKT OSS HVIS DU HAR FLERE SPØRSMÅL OM MAGNETER, INKLUDERT BRUK OG HOLDBARHET.