Bestill på hverdager før 14:00 - da sender vi varene dine samme dag

Skriv inn søkeord...

Søker...

Ingen produkter samsvarer med søket ditt.

  1. Forside
  2. Valg av styrke

Valg av styrke

Styrke er den rene styrke, som magneter har i et direkte trekk, mens lastekapasitet er evnen til å bære noe i direkte eller indirekte trekk.

Styrke er angitt ved direkte trekk på magneten. Det betyr den styrke som en magnet har ved direkte kontakt med en magnetisk flate og et rett trekk. Hvis det er nedadgående belastning på magneten, er trekket indirekte, og da må behov for lastekapasitet beregnes ut fra andre parametere.

Det kan også forklares med opphenging av et stykke papir kontra en kalender/bilderamme - se disse to eksemplene:

Eksempel 1 - papir

Hvis du henger et stykke papir opp med en magnet, er det stort sett ingen avstand mellom magnetflate og magnet; dermed belastes magnetens evner ikke nevneverdig. Hvis du derimot henger opp 10 stykker papir, kommer det stor avstand mellom magnet og magnetflate, og dermed belastes lastekapasiteten mer - og det er ikke lenger et direkte trekk. Det samme gjelder med litt tyngre kartong: det er fortsatt ikke langt mellom magnet og magnetflate, så magneten kan uten problemer bære den tyngre kartongen. Men setter du flere stykker kartong oppå hverandre og henger dem opp med en magnet, kommer det stor avstand til magnetflaten. Og dermed belastes magneten ikke lenger kun i direkte trekk.

Eksempel 2 - kalender

Hvis du henger en kalender (eller et bilde i ramme) opp, er det et kraftig nedadgående trekk på magneten, og det stiller ganske andre krav til magnetens lastekapasitet. Du bør i dette tilfellet vurdere å velge en veldig sterk krok-magnet, som kan klare det nedadgående trekket. Jo større kalender (ikke bare vekt men også mål på kalenderen), desto større behov for lastekapasitet. Vi kan anbefale denne magneten til opphenging av kalendere som er A3 eller større, på f.eks. kjøleskapet eller whiteboardet: Krok-magnet ø20 mm. Kontakt oss for å høre mer om opphenging av bilderammer.

Fall i magnetisme ved avstand

Avstand gjør som nevnt ovenfor at magnetismen "svekkes", og det er uansett om det er papir, stoff, glass eller luft som er mellom magneten og det magnetiske materialet eller den andre magneten som det skal forbindes til.

Ved en avstand på 2 mm. reduseres lastekapasiteten til 30% av den opplyste lastekapasiteten ved direkte kontakt.

Ved 5 mm. avstand er vi nede på 8% av den opprinnelige lastekapasiteten målt i direkte trekk.

Det er derfor mest optimalt at man sørger for å ha så liten avstand mellom magneter eller magnet og magnetmateriale som mulig for å utnytte magnetfeltet fullt ut. Dette er spesielt viktig å ha i tankene når man ser etter magneter til magnetiske glasstavler eller vurderer å lage en magnetisk knivholder selv.

Optimale forhold for magnetisme

Når man snakker om lastekapasitet/styrke, så handler det om magnetens ytelse under optimale forhold. Her er det viktig å vite litt om hvilke forhold som gjelder.

Direkte trekk/horisontalt trekk

Det kan være litt utfordrende å beskrive det med direkte og indirekte trekk, så alle kan forstå det. Men la oss ta taket som utgangspunkt for det direkte trekket, dvs. montering av en magnet i et tak:

Skal du for eksempel henge opp en lampe i taket, vil denne monteringen foregå ved direkte trekk. Her må man ta hensyn til enhetens vekt, og om det er svingninger (se nedenfor). Som utgangspunkt bør du gange vekten på lampen med 2 for å være sikker på at det er tatt hensyn til det meste. Lampen må ikke falle ned, og derfor er det viktig ikke å velge nøyaktig samme styrke som vekten på enheten.

Parametere som kan redusere magnetens ytelse er blant annet svingninger, skjevt/vinklet trekk på magneten og eventuelle rystelser i bygningen (hvis man har lokaler nær togstasjon, rett ved siden av metroen, ved en tungt trafikkert vei el.lign.). Det er vanskelig å lage tommelfingerregler for slikt, da det er stor forskjell på de ulike parametrene. Lette svingninger på grunn av trekk fra vinduet kan håndteres med dobbelt opp i styrke i forhold til lampens vekt. Men er det store rystelser i bygningen eller daglig gjennomtrekk, må du sannsynligvis gange med 4 eller mer. Kontakt oss gjerne - vi vet godt at det kan være vanskelig å beregne.

Er den magnetiske flaten malt eller på annen måte behandlet? Når det ligger et eller flere lag av f.eks. maling eller lakk på flaten, skapes det avstand til den magnetiske ytelsen, da det ikke lenger er direkte kontakt mellom stål og magnet. Jo flere lag, desto mer påvirkes magnetens lastekapasitet. F.eks. en container: det er stor forskjell på hvor mye den er etterbehandlet, så selv om den umiddelbart virker veldig magnetisk, er det stor forskjell på hvor mye det er lagt på av maling, lakk o.lign. på det rene stålet. Som vi tidligere har nevnt, gir 2 mm. avstand mellom magneter og metall et styrketap på hele 70%. Det kan også være et blandet produkt - dvs. ikke rent stål. Og da må man vite noe om blandingen for å kunne beregne styrkebehovet. Endelig må det tas hensyn til om det er en plan flate, for hvis det er slag eller dype riper, vil det være et "avbrudd" i flaten og dermed ikke optimale forhold for magneten. Også i private hjem er dette en viktig faktor å ha i mente, da man sjelden har en overflate som er av rent jern.

Indirekte/vertikalt trekk

Montering av magneter på en vegg gir deg et indirekte trekk - dvs. ikke et direkte trekk på magneten, og det utfordrer (som avstand) styrken og dermed beregningen av ditt endelige styrkebehov. Man kan som en tommelfingerregel merke seg at man ved vertikalt oppheng har bruk for minimum 4 ganger den styrken man normalt ville trenge i direkte trekk.

Parametere som kan redusere magnetens ytelse er svingninger, rystelser samt hvis enheten som skal henges opp, fyller mye ut i rommet og har en mye større størrelse enn magneten. Det blir litt komplisert, men la oss ta et bilde som eksempel:

Du ønsker å henge et bilde opp på veggen uten å bruke boremaskin, så du setter magneter eller metall på veggen, og så limer du magneter fast på baksiden av bilderammen. Bilderammen inkl. glass veier kanskje 2 kg, men er ellers flat og har ikke en veldig stor forskjell på lengde og bredde. Her må du gange med 4 i forhold til vekten på de 2 kg, så du har bruk for en samlet styrke på 8 kg - f.eks. fordelt på 4 magneter á 2 kg; en i hvert hjørne av bilderammen.

Hvis bildet ditt er veldig avlangt vertikalt/loddrett (f.eks. 40x120 cm), er det veldig viktig at du ikke bare henger det opp med magneter i toppen. Det trenger støtte nederst også. I tillegg kommer avstanden mellom magnetene til å være ganske stor, og derfor må du gange vekten på bildet med 6 når du velger magneter.

Hvis du har et maleri med en veldig stor bilderamme, som man kjenner det fra gallerier og museer, fyller bildet mer ut i rommet og har dermed enda en forringende parameter for magnetismen. Her må du gange med helt opp til 8.

Alle produkter - Valg av styrke

Forvirret? Vi forstår det godt. Så kontakt oss gjerne for å få hjelp til beregningen.

Eksterne faktorer

Som vi nevnte ovenfor, må du huske å ta hensyn til eventuelle eksterne faktorer som kan påvirke ditt styrkebehov. Her kan en nærliggende metrostasjon, dører som åpnes og lukkes i samme rom, vindkast fra åpne dører og lignende ha stor innflytelse på magnetens ytelse.

Skal du montere en magnet utendørs, må du også huske å ta hensyn til vindstyrken den kan bli utsatt for. Dette vil også ha stor betydning for magnetens ytelse, og derfor anbefaler vi at du som minimum ganger enhetens vekt med 6-8 for å være helt sikker. Og er det snakk om et banner som skal henges opp i vindvær på f.eks. en festival eller under en konsert, må du gange med minst 20. Man har ikke mye glede av et banner som rives løs fordi det kommer et voldsomt vindkast, og det gir et voldsomt trekk på magneten som kan være veldig vanskelig å beregne helt presist i forhold til vindens retning.

Hvis du er i tvil om hvorvidt du har funnet det rette styrkebehovet, har du alltid mulighet til å kontakte oss med spørsmål.

Beregn selv ditt styrkebehov

Har du mot på å gjøre din egen beregning, har vi laget en magnetkalkulator hvor du - ved å oppgi ulike mål - kan regne på flere ulike oppgaver selv. Noen ganger vil man jo gjerne ha svar raskt når man har et prosjekt i tankene, og magnetkalkulatoren vil raskt kunne lede deg i retningen av hvilke magnetstørrelser du har bruk for ut fra eventuell avstand og tyngde.

Gå til magnetkalkulatoren her >>

PS! Vi har fått hjelp fra AI til å oversette denne teksten. Gi oss gjerne beskjed hvis det er noe som ikke gir mening. Dansk er vårt morsmål, men vi forstår en del norsk etter å ha solgt magneter til Norge i mer enn 10 år. Så vi har gjennomgått teksten og rettet noen småting som ikke var helt korrekte etter vår beste norske forståelse.